Kendriya Vidyalaya No.2, Pondicherry
***KENDRIYA VIDYALAYA NO.2 PONDICHERRY ***